Atraktivní bydlení s podporou města

ATRAKTIVNÍ BYDLENÍ S PODPOROU MĚSTA 

„zdravý domov, identita místa, zeleň, krajina, kvalita života, komunita

propojenost, přitažlivost, přiměřenost, udržitelnost, inovace“

 

„Větrovna“ – projekt atraktivního, udržitelného a inovativního obytného souboru s podporou města Klatovy.

Řešené území se nachází na severovýchodním okraji Klatov. Město Klatovy leží v šumavském podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německou spolkovou republikou, 40 km jižně od Plzně při mezinárodní silnici E53. Bývalé královské město Klatovy jsou moderním městem s bohatou historickou tradicí. Počtem obyvatel jsou po Plzni druhým největším městem Plzeňského kraje.

Zájmové území nabízí atraktivní městské pozemky o rozloze cca 7.000 m2 situované na severovýchodním návrší města.  Pozemky nacházející se v těsné blízkosti historického jádra města, lákající svými atraktivní výhledy směřovanými na šumavské vrcholy. Dálkovým pohledům velkoryse vévodí městské historické panorama, včele s Černou věží – neodmyslitelnou dominantou města. Exkluzivita místa je umocněna přímou vazbou zájmového území a navazujících krajinných prvků -  přírodního útvaru Lomeček, připravovaného lesoparku Za Svatým Jakubem, krajinné lokality K7.

Město Klatovy, jakožto výhradní vlastník zájmových pozemků, hledá skutečné partnery – investory, kteří by ve vzájemné spolupráci s městem našli cestu k realizaci vhodné koncepce zástavby v městské lokalitě. 

Cílem projektu „soutěže“ je společným dialogem mezi  městem, investory a architekty nalézt a realizovat kvalitní a komplexní architektonicko-urbanistické řešení zástavby pro lokalitu Větrovna, které bude respektovat územní vazby, sociální aspekty, životní prostředí i ekonomiku stavby. 

Za tímto účelem Město Klatovy připravuje novou koncepci budoucího prodeje.

V prvním kroku soutěže bude svolán workshop s investory, kde ve vzájemném dialogu mezi zástupci města Klatovy, odborníky na danou problematiku a zájemci o koupi pozemku bude sestaveno zadání pro navazující dvoukolovou architektonickou soutěž na výběr budoucího kupujícího – realizátora vybraného projektu.

Cílem 1.kola architektonicko-urbanistické soutěže s účastí architektů nebo tandemů architekt + investor je získat koncepci přístupu k řešení. Výsledkem hodnocení odborné poroty je pak výběr účastníků postupujících do druhého kola a upřesnění zadání.  

Podmínkou účasti ve 2. kole architektonicko – urbanistické soutěže je propojení architektů a investorů. Výstupem bude zpracovaný soutěžní návrh do stanovené podrobnosti studie, tak aby bylo možné pevně určit podmínky zástavby a její základní parametry.

Vybrané návrhy s jejich realizátory (tandem architekt + investor), které vzejdou z druhého kola soutěže, budou mít právo zúčastnit se elektronické aukce na prodej pozemku nejvyšší nabídce.

 

Město Klatovy jako vyhlašovatel usiluje o kvalitní vystavěné prostředí, které bude vycházet z dochovaných hodnot místa. Město má ambici využít mimořádný potenciál této partie městské krajiny, který je založen na kombinaci přírodního fenoménu a působení člověka.

Město Klatovy zvoleným postupem chce iniciovat referenční projekt, který bude sloužit jako vzor pro stavební kulturu ČR.